مشاهده تریلر
داستان وینس، یک ستاره موسیقی پاپ ناامید که آرزوی بازگشت به اوج را دارد.
همراه با زیرنویس چسبیده